מהו הסכם מייסדים מהו הסכם מייסדים

ישנם יזמים רבים אשר אינם לוקחים בחשבון את חוק הסכם מייסדים ואינם מבינים עד הסוף את חשיבותו של חוק זה. לעיתים קרובות, מספר יזמים מחליטים לבצע יחדיו רעיון כלשהו לצורך מימוש מסחרי, ומוטב שידעו כי עצם ההחלטה היא לא החלק העיקרי היחיד אשר במימוש הרעיון. המטרה הראשונה של חוק המייסדים היא להגדיר חוקים וכללים מסודרים, וזאת בכדי לערוך ארגון וסדר במערכת היחסים בין כל היזמים אשר החליטו לחבור יחדיו ובין אותם יזמים לבין העסק או החברה שהקימו. אומנם קיים תמיד תקנון חברה אשר מטרתו דומה, גם הוא מגדיר את מערכת היחסים בין היזמים כגון החובות והזכויות שלהם. יחד עם זאת הוא אינו מפורט מספיק ואינו יורד אל עומקם של כל הפרטים הקטנים, אשר נוגעים לניהולה של החברה, או כיצד ייפרדו הצדדים אחד מן השני, במידה ויחליטו כך. כמו כן, הסכם מייסדים הוא הסכם חסוי בשונה מתקנון חברה אשר יכול להיות גלוי לעיני כל.

היכנס להסכם מייסדים

הסכם מייסדיםנקודות חשובות להסכם מייסדים

  • הקמתה של החברה – חשוב שייכללו בהסכם המייסדים פרטים כגון, היכן תתאגד החברה והאופן שבו היא תתנהל. בנוסף, בתהליך ההקמה של החברה חשוב להגדיר כיצד הצדדים יחלקו ביניהם את מניות החברה.
  • הגדרת היחסים בין השותפים בחברה, ראשית בינם לבין עצמם ובנוסף בין כל שותף כלפי החברה עצמה. בסעיפים אלו יוגדרו חלוקת התפקידים והנכסים בין כלל השותפים. כמו כן הצדדים יתחייבו לשמור על סודיות מוחלטת בנוגע לכל המידע הקשור לחברה..
  • כיצד תתנהל החברה – בסעיפים אלו של ההסכם יוגדרו דרכי הניהול של החברה על ידי היזמים וכן הגדרת מטרותיה ועתידה של החברה.
  • דרכי היפרדות במקרה של סכסוכים בין השותפים השונים. בנוסף סעיפים אלו יכללו ויגדירו כללים בנוגע להעברת מניות של החברה לגורמים נוספים על יד אחד השותפים.

הסכם מייסדים אשר ערוך בצורה טובה ובאופן יסודי יעניק שקט נפשי ומסחרי עבור כל השותפים, וכן יעניק להן חוסן נוסף בפני נקודות התורפה אשר קיימות באופן טבעי בכל עסק.

נסכם

הסכם מייסדים חייב להיות חלק בלתי נפרד מהקמתו של כל עסק או חברה, אשר קיימים בהם מספק יזמים ושותפים. הסכם זה מהווה למעשה יישור קו בין כל השותפים, כן יתכן מאוד שימנע אי הבנות וסכסוכים אשר עלולים להתפתח בעתיד, בתקווה כמובן שלא יהיו כאלו כלל, אך לצערנו לעיתים קרובות הם מתרחשים כמו בכל מערכת יחסים מורכבת.